Hemtjänst med omtanke


För oss på AP Hemtjänstgruppen är trygghet i stort fokus - både för dig och dina anhöriga.

Vi arbetar hårt för att du och dina anhöriga aldrig behöver oroa sig. Vi ger personlig och värmande hjälp åt alla våra brukare.

För oss är trygghet och personlig hjälp viktigt därför strävar vi efter att arbeta med kontinuitet. Det vill säga, brukaren ska träffa ett fåtal personal. Genom det lär brukaren känna de som besöker och ger en tryggare tillvaro. När personalen lär känna brukaren kan de genom det ge den bästa vård som går. Till skillnad från många andra hemtjänstföretag jobbar vi med ett arbetslag som känner sina brukare och varandra. Det gör att brukaren och personalen känner igen varandra och att de tillsammans skapar en trivsam och trygg tillvaro.