Hemtjänst

AP Omvårdnadsgruppen erbjuder hemtjänst.

Trygghet i fokus

För oss är alltid brukaren i fokus. Vi arbetar ständigt med att kunnig personal som lär känna varje individ. Genom detta kan vi bedriva en mer personlig vård, där både brukaren och dess anhöriga känner sig trygga.
Ett av våra signum för att uppnå trygghet är att arbeta med kontinuitet. Det vill säga att brukaren ska regelbundet få träffa personal som den känner igen. Genom att samma personal oftast träffar brukaren, kan de skapa en relation. De lär känna varandra och kan tillsammans skapa den bästa möjliga förutsättningen.

 

Verksamhetsansvarig

 
27398145_2189909281035741_1923376861_o
Helene Martinsson

Platschef/ Vice Verksamhetsansvarig

070-792 07 82

helene@aphemtjanstgruppen.se

27398341_2189909284369074_306678921_o
Karin Ovebrink

Verksamhetsansvarig

073-444 19 50

Bli hemtjänstkund hos oss

contactus1

Steg 1

Kontakta din biståndshandläggare i kommunen för en ansökan
contaktkomin2

Steg 2

Meddela kommunen att du vill ha oss, AP Hemtjänstgruppen
wecontact3

Steg 3

Vi kontaktar dig så fort din ansökan är behandlad
check4

Steg 4

Klart! Nu kan du känna dig trygg.