Personlig Assistans

AP hemtjänstgruppen erbjuder personlig assistans.

Trygghet i fokus

AP Hemtjänstgruppen AB har tillstånd för Personlig Assistans av IVO (Inspektionen för vård och Omsorg), vilket betyder att du som är beviljad personlig assistans av Försäkringskassan eller av din kommun kan välja AP Hemtjänstgruppen som utförare. Vi skräddarsyr verksamheten efter dina behov och önskemål. Vi är alltid pålästa inom området, för att kunna utveckla och hjälpa våra brukare och assistenter på bästa sätt, men även att utveckla och ha ett nära och professionellt samarbete med myndigheter och kommuner Vi har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans sedan 2018.